Δικαίωμα Φωτός, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

ΑΙΩΝΕΣ ΤΩΡΑ ζητάω τοῦ Θεοῦ νά μοῦ δώσει δικαίωμα φωτός, νά μπορῶ δηλαδή ἂφοβα νά πηγαινοέρχομαι στίς ἡλικίες τῶν ἀνθέων. Ἒχει λόγους νά μέ κρατάει σέ ἀβεβαιότητα, λέει. Καί ἐπιμένει ότι χρειάζομαι ἀκόμη νά λογαριάζω τίς ὀμορφιές με ἐνοχές, γιά νά ἐλευθερωθῶ κάποτε ἀπό τήν ἰδέα τῆς ἀθανασίας καί νά πιστέψω στή δύναμη τῆς προσωρινότητάς μου.

Γυρίζω λοιπόν τόν κόσμο κι ὅπου βρῶ δάκρυ, ἐκεῖ ραγίζω γιά νά περάσει μέσα μου ἡ εὐωδία τοῦ πάθους. Ἒχω ἤδη πειστεῖ γιά τήν ἀξία τοῦ ἐλάχιστου. Ἄλλωστε, τό ἐλάχιστο – σπόρος, σπέρμα, σταγόνα, λέξη – παράγει τό μέγιστο, ζωή και θάνατο.

 


 

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους της αναρτήσεως είτε ολόκληρης, με οποιαδήποτε μεταβολή του ανωτέρω κειμένου και χωρίς την παράθεση του απευθείας συνδέσμου στην ανάρτηση αυτή που είναι: www.ologramma.art

Οι απόψεις των συντακτών είναι προσωπικές και το ologramma.art δεν φέρει καμία ευθύνη.

Το ologramma.art επιφυλάσσεται για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του.